אני אוהבת את הפורמט. הפעלולים קשים, אתגריים, יצרתיים. נדהמת כל פעם לראות את ההצלחה כשהמנטלי גובר על הפיזי או את ...

אבל יש לי הרבה חלומות, איך מתחילים? עם מי מדברים? ...