נשאלתי אם אני אוהבת אתגרים . נו באמת מואה? כל אתגר הוא חוויה עבורי ועוד כזה שדרלינג שלי חלק ממנה ...

הסניף הוקם במקום אסטרטגי מתוך מטרה לשרת הן את תושבי הסביבה והן את העוברים והשבים המחפשים לעצור לטובת ארוחה קלה ...