מאיר דוידי – צרפת המדינה עם המסים הגבוהים ביותר בעולם  על פי ארגון ה-OECD , מציין מאיר דוידי, מדורגת צרפת במקום ...