הזמן עובר, והעולם משתנה, צעירים, כמו של פעם חושבים דומה ושונה, כאילו שהם יודעים הכל הזמן לא מחכה, מבלי הכנה ...