אלי אסקוזידו פועל למען עידוד עסקים קטנים במועצה האזורית נחל שורק כחלק מהתמיכה הרחבה של המועצה האזורית נחל שורק בראשותו ...

אלי אסקוזידו משקיע בתחום הרווחה בנחל שורק אחד מהתחומים שזכו בשנים האחרונות לתשומת ליבו של ראש מועצת נחל שורק אלי ...

קידום תחום הקיימות במועצה אזורית נחל שורק ראש מועצה אזורית נחל שורק אלי אסקוזידו כבר 15 שנה עובד קשה להטמיע ...

אלי אסקוזידו מטפח את תחום הספורט בנחל שורק מועצה אזורית נחל שורק נמצאת באזור השפלה ומתאפיינת באופי קהילתי דתי. בראש ...