מה מניע אשה מיוחדת, מוכשרת, מחוננת, יצירתית,מצחיקה למחוק כל זכר ממנה לפני מותה? ...

ספר לילדים ולמבוגרים המספר במילים מועטות ומדויקות על משמעות הזיכרון. ...

תארו לעצמכם יום שבו תוכנות מחשב תשתלטנה על חיי הרגש שלנו, תחשובנה על רגשותינו, תעקובנה אחרינו ותזהה איתנו. ברומן החביב, ...

באומץ ובעיקר בחמלה והומור כותבת רות עפרוני במשך שנה על כל הפחדים והמחשבות שהתרוצצו בתוכה ורצו לפרוץ. ...

גיבור הספר מתעורר במלון במקסיקו כשבגדיו מכוסים בוץ, הוא אינו זוכר את הארועים שהובילו אותו ליקיצה הזו. לאט לאט מתחיל ...

רומן המבוסס על ארוע רצח הסופרים העבריים ביפו במאורעות תאפ"א. שלושה מספרים שהיו בזמן הארוע מספרים לנו את הסיפור, כל ...

הקריאה בספר היא כמו רכבת הרים בלונה פארק. אי אפשר להניח את הספר, ארוע רודף ארוע.מערכת היחסים של החברות מתפתחת ...

מה קורה למשפחה שבה הבעל עוזב את ביתו לטובת מאהבת צעירה. זהו סיפור המספר בשלושה קולות את חווית הנטישה והעזיבה. ...

בשפה פשוטה ותאורים יומיומים שיש בהם לעג וסאטירה מעלה זושצ'נקו את סבלם וכאבם של אזרחי ברית המועצות תחת השלטון הקומוניסטי. ...

בשפה נפלאה לעיתים גבוהה לפעמים תלמודית וברוב הזמן אירונית,מעביר חיים באר ביקורת על הספרות העברית ומקומה בין אנשי הרוח והסופרים. ...