לטענת הדובר הרשמי של רשת הכלבו זוהי אינה תגובה פוליטית לכבוד "הבת של". ...