בקיץ הרבה חברות רוצים לעשות נופש לקבוצות גדולות, דבר לא קל לתכנון וזאת בגלל כמות האנשים הגדולה לא כל מקום ...