מרכז פעמוני רוח יפעל כמרכז לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים. כיוון שכל בעלי-החיים נמצאים בשיקום, ברור כי כל משתקם הוא יחיד ...