זה תופס אותנו איפשהו בין גיל שנתיים לגיל שלוש. לפעמים זה גם נמשך עד גיל 4. זה מתחיל במבט מאיים, ...