"אחד הזכרונות הראשונים שלי מהאשפוז הראשון, הוא זיכרון שלי אותי מנסה לדבר ולא מצליחה. סיממו אותי כל כך חזק שלא ...