על קנאה, כעס, והתפייסות בספר 'נוני ונוני-יותר' ...