מסמכים אשר נחתמים על ידי נוטריון הם כאלה שמקבלים למעשה את האישור הזה על ידי גורם בר סמכא כי המסמך ...