החיים הם כאלה אשר מובילים אל דרכים שאנחנו לעולם לא ממש נדע, ולא משנה עד כמה ננסה ליצור מסלול שמוביל ...

מוות הוא חלק בלתי נפרד מן החיים. הוא מנת חלקו של כל בן אדם, כאשר יש כאלה שפוגשים את המוות ...