אם יש תחום עבודות שנתפס במשך שנים כגברי, הרי שמדובר בתחומי הנהיגה השונים נהיגה מקצועית היא תחום עיסוק שיש בו ...