התוכנית מתפרשת על פני שטח של כ-300 דונם ותכלול חוץ מדירות מגורים גם שטחים למבני ציבור, מסחר ושטחים פתוחים. משרד האוצר ...