בשנים האחרונות משקיעים ישראלים רבים החלו להבין מדוע כדאי להם להשקיע בנדל"ן בחו"ל. אורן קובי, מומחה להשקעות נדל"ן באירופה מציג ...

ישראלים רבים החלו להשקיע בנדל"ן בחו"ל – במדינות ארה"ב, בגרמניה, באנגליה וביעדים נוספים. בשנים האחרונות אנו שומעים על אפשרויות ההשקעה ...