תופעת ה"בייבי בום" לאחר מלחמות היא תופעה אוניברסלית ידועה. המלחמה מעוררת סכנה קיומית המחזקת את יצר הקיום, וזה בא לידי ...