"מים חיים" הוא בדיוק הגדרתם של מי נביעות. גם מים וגם חיים, מגולמים בהם יחד לבריאות המשפחה כולה, המים מסייעים ...