“למה לא ידעתי שעם הגבר הזה, מלכה כבר לבטח לא אהייה, אבל מה לעשות שגיליתי זאת מאוחר…”   למה לא ...