רומן עם עלילה בדיונית על רקע מאורעות הסטורים מסוף המאה ה- 19 המספר את סיפורה של מרתא הקדושה שיצאה למסע ...