מהו תקשור:                                      ...