ארון גנדי בספר זה, מעניק לקוראים את השיעורים שלמד מסבו כמתנות רבות משמעות עבורנו. הוא מלמד אותנו כיצד לרתום את ...

ספר מומלץ לכל אדם באשר הוא. לקרוא לאט לאט, להפסיק בין פרק לפרק ולפעמים גם באמצע הפרק, להרהר בתמימות של ...