בצק קל־הכנה ונוח מאוד לרידוד ומילוי משאריות שהיו במקרר סידרו לדנית סלומון פאי מלוח שקצר מחמאות וחוסל במהירות ...