חורף, קר, זה כבר רשמי. ואם ביום אנחנו יותר עמידים בפני הקור, לקראת הערב, עם רדת החשיכה - הקור מתחיל ...