לימור תירוש הכינה את החמין העיראקי בשתי גרסאות: אחת קלאסית ואחת טבעונית ...