קבלתי ערכה להתנסות של רטבי סילאן מוצרי התמרים של תמר כנרת, בטעמים מיוחדים. הסתכלתי עליהם וחשבתי לעצמי האם זה יקצר ...