הלכתי לפגוש את המרגל, שגרם לי לשכוח את כל מה שידעתי על מרגלים, שמנסים להציל את העולם ...