הוא חשב כמוה שהוא אחר  עד שפתחה כפתור והוא הסתנוור  הוא חשב כמוה שהוא אחר  אבל התגלה כי גם הוא ...