כל ביטוי של אלימות שאני מסכימה לקבל מהחוץ, נכנס אליי. ויצא ממני. סביר להניח על הדבר הקרוב, הזמין והחלש ביותר. ...

לא משנה מה אגיד, זה תמיד לא הדבר הנכון, כל מעשה הוא מעשה לא מדויק, הלוק שלי לא, הפריזורה לא, ...