טרם הפרסומים של משרד האוצר אותן חברות המחזיקות בכספים פעלו להסתרת קיומם של הכספים. אם משרד האוצר היה מאפשר זאת ...