הכלכלה הגרמנית מפגינה ביצועים מרשימים בשנים האחרונות, כך אומר יזם הנדל"ן אורן קובי. למעשה, היא מהווה את קטר הצמיחה של ...

ממשלת ישראל מודעת למצוקת הדיור בארץ. שר האוצר ויתר חברי הממשלה מצהירים שהם עושים כמיטב יכולתם על מנת להתמודד עם ...