מה הקשר? בירה נשר! נשר מאלט - בירה שחורה - לחגיגות יום העצמאות . ...