כאחת שמכירה את רזי המטבח יותר משני עשורים (הסגרתי את גילי ?) אני מאוד אוהבת כשמצליחים לחדש לי ולהוכיח לי ...