ספר מבריק ומלא הומור, האם אתם עושים את הדברים נכון? באמצעות סיפור על המשפט בשמים והבטה מלמעלה על חייו שעברו, ...