משפטי מוטיבציה הם משפטים שנותנים לנו דרייב. הם נוגעים ברגש ובו זמנית מדברים אל ההיגיון. כתוצאה מהשילוב של הרגש וההיגיון, ...