משפטי מוטיבציה הם משפטים שנותנים לנו דרייב. הם נוגעים ברגש ובו זמנית מדברים אל ההיגיון. כתוצאה מהשילוב של הרגש וההיגיון, ...

כולנו מחפשים קצת השראה ומוזה שתעורר אותנו מהבינוניות והשגרה ותעזור לנו למצות את מלוא הפוטנציאל שלנו. לשם כך אנחנו נעזרים ...

לכל אחד יש מדי פעם ימים שהוא קם בבוקר ואין לו אנרגיות בשיט. השאלה הנשאלת היא איך אנחנו מתמודדים עם ...

סיפורו של צ'זרה אנונציאטה, אלמן בן 77, יש לו בן ובת והוא החי בגפו בבניין בו גרים עוד קשישים כמוהו. ...