הגיע הזמן שהממסד יכיר בקיומן של משפחות יחידניות, שמשרד החינוך יתעדכן ויכלול את כלל המשפחות, ושהמגוון יהפוך לחלק בלתי נפרד ...