הרגע שבו הבנתי שיש לי משפחה אי שם בתאילנד הרחוקה היה רגע הניצחון הגדול שלי, שבו בניגוד לכל הציפיות הפכתי ...