גירושים הם אמנם מצב לא אידיאלי, אבל לעיתים הם בלתי נמנעים ואם תהיתן מה ההבדלים בין פרק א' לפרק ב', ...