משפחת מיוחדת היא המשפחה שנהרות רבים זורמים אצלה. רק אהבה פה מנצחת , ותמשיך לנצח בכל רגע ורגע ...