מתוך מגוון אפשרויות של קבלת כספים עבור צרכים שונים, היא באמצעות הליך של מכירת נכס (שקיים ברשות המוכר) ובעבורו ניתן ...