משימת בר המצווה, שהפכה את שביל ישראל, לשביל של אתגרים ותובנות ...