קיומו של אירוע התעוררות דתי הוא לגיטימי גם אם הוא בהפרדה, אבל לא בכיכר ציבורית של עיר חילונית, ובואו לא ...

פרשת ההפרדה בין נשים לגברים באירוע של חבד בכיכר רבין, צריכה לעורר אותנו ולהבין, כמו שאנחנו מצפים מהצד השני, שתמיד ...