לחכות בתור לרופא זה לא כיף, אבל לחכות בתור לרופא עם ילד זה על גבול הבלתי אפשרי. רגע לפני שאתם ...