אוסף רשימותיו של אברהם בלבן במוסף הארץ ...

על הספר חוצי מאת הילה נועם ...

שני ספרי ילדים מקסימים שגיבוריהם הם בעלי חיים שבזכות חבריהם מתגברים על פחדים ...