החלום שלו להמשיך ולהכשיר מנהלים, גם אחרי 43 שנה בחברה למתנ"סים הוא אחד שאתם רוצים שיעבור בדרכם ...