אנחנו "איתך לאורך כל הדרך" אז "בוא לגדול איתנו..", "לוקחים אותך אישית" כי "זה טוב למשפחה". אם נחבר את כל ...