ביום רביעי השבוע, באולם ירושלים בכנסת ישראל השיקו חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ גילה גמליאל וחה"כ משה גפני את השדולה לעצמאיות ...