התפטרותו של ליברמן נעטפה בהרבה מילים יפות שהלוואי שאפשר היה להאמין להן ומניחה על השולחן שתי סוגיות קריטיות הכרוכות זו ...

משבר חוק ההשתמטות האמיתי או המדומה הסתיים והותיר אחריו שובל של סימני שאלה וסימן קריאה אחד: שוב ראש הממשלה, המאסטר ...